دانشگاه رفتن لزوماً معادل یاد گرفتن نیست

پس دانشگاه را ول کنیم؟! لزوما نه. این سطحی‌ترین برداشت از حرفی است که باید آن را تبدیل به چیزی کنیم که من اسمش را می‌گذارم “مدل ذهنی تشنه یادگیری”. محدود به دانشگاه و مدرک نشوید، بعید است به تنهایی معجزه کند. اما تا می‌توانید روی ذهنتان سرمایه‌گذاری کنید.
حرفم را خلاصه کنم و خودم و شما را راحت؛ تمام مزیت رقابتی که یک فرد می‌تواند در دنیای آینده کسب کند و به کمک آن خودش را از دیگران جدا کند در چند کلمه خلاصه می‌شود: دانش، یادگیری و تخصص.

ارادتمند
آرسام هورداد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *