کاری که مدت‌هاست آرزوی انجامش را داری، انجام بده!

آن کاری که مدت‌هاست آرزوی انجام دادنش را داری، دیگر به تعویق نیانداز!

من معتقدم نباید لذت بردن از زندگی را به زمانی در آینده نامعلوم موکول کرد. مشروط کردن شادمانی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که ممکن است از ما سر بزند، شادمانی‌ات را مشروط به یک اتفاق، یا رویداد، یا حضور یک شخص یا کسب یک دستاورد نکن. به تعویق انداختن شادمانی به زمانی در آینده کار خطرناکی است و لذت لحظه را از تو می‌گیرد.

فریب بزرگی در به تعویق انداختن شادمانی وجود دارد، تو اسیر این فریب نشو. همین الان با لحظه عشق‌بازی کن و هر چه داری و می‌توانی به دنیای بیرون از خودت ارائه کن، کاری که مدت‌هاست رویای انجام دادنش را داری، انجام بده و آن را منوط به وجود شرایط خاصی نکن. موکول کردن دام بزرگیست. خوشی و شادمانی را موکول به آینده نکن. همین الان از داشته‌هایت (هر چقدر که هست) در جهت تولید نتیجه‌ای که دلخواهت است استفاده کن، تولید کن، بهره‌وری ایجاد کن، مولد باش. قانون این است که هرچه را به جریان بیندازی مثل گلوله برف بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. تو عشق و شادمانی و دستاورد و ثروت را به جریان بینداز، بعدها گلوله‌های برفی عظیم غافلگیرت خواهند کرد.

دیوید دی‌دا بزرگ می‌گوید:
.”It’s a big mistake to think that eventually things
will be different in some fundamental way. They won’t. It never ends.

ارادتمند
آرسام هورداد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *