منتظر اتفاقات خوب نمان!

هر لحظه که با بی‌عملی می‌گذرد، اتلاف و خسرانی بزرگ است. فریب توهم‌گراهایی که خود را- به غلط- آرمان‌گرا می‌نامند نخور. ژست‌های خوش‌رنگ‌ولعابی مثل «ایده‌ام باید پخته شود» را دور بریز! ایده با «اقدام» پخته می‌شود نه با توهم. دستاورد می‌خواهی؟ در مورد روش رسیدن به دستاورد زیاد گفته‌اند، من می‌خواهم از روش نرسیدن به […]

گاهی باید مبارزه را رها کنی

حرکت رو به جلو، به سمت هدف خوب است. مصمم بودن خوب است، اما مراقب باش جهتِ زندگی را گم نکنی، مراقب باش در جنگجویی و کله‌شقی رسیدن به هدف فرو نروی، گاهی باید سلاحت را زمین بگذاری و فقط تأمل کنی، فقط فکر کنی، به عقب نگاه کنی و راهی که آمده‌ای را زیر […]

ورزشکارها به ما چه می‌گویند؟

چند سال قبل که با کتاب هنر رزم (یا هنر جنگ) سان‌تزو آشنا شدم، متوجه شدم که با اینکه کتاب در مورد استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جنگی نوشته شده است و هنوز هم از بسیاری از ایده‌های جنگی آن الهام گرفته می‌شود، اما اغلب استفاده‌ای که از کتاب می‌شود توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها در تدوین استراتژی‌های […]

اثر دانینگ- کروگر چیست؟

اثر دانینگ- کروگر چیست؟ قبل از هر چیز به جمله‌ای از برتراند راسل توجه کنید: یکی از دردناک‌ترین رویدادهای زمان ما این است که احمق‌ها کاملاً به خودشان مطمئن هستند و برعکسِ آن‌ها، کسانی که بهره‌ای از خلاقیت و هوش برده‌اند سرشار از تردید و دودلی‌اند. حقیقت این است که علی رغم اینکه به بزرگیِ […]