مسئلهٔ خودت را پیدا کن!

من بعنوان مدیر یک مجموعه کوچک باید شاخص‌های زیادی را در مورد آدم‌های اطرافم و در مورد بیزینسم چک کنم، یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در یک انسان بررسی می‌کنم مسئولیت‌پذیری اوست. حالا این را چطور می‌فهمم؟ از اولویت‌هایی که برای خودش و برای زندگی‌اش انتخاب کرده، از مسئله‌هایی که ذهنش را مشغول کرده و […]

یادگیری و آموزش رسالت پایان‌ناپذیر زندگی من است

از یکسال و نیم قبل که سایت و صفحات اجتماعی تیپ‌شناسی نوین را تأسیس کردم اصلی‌ترین هدفم این بوده است که به قدر و قامت خودم فرهنگ یادگیری را ترویج کنم، یادگیری در حوزه خودشناسی و توسعه فردی، پنداره قوی من تنها و تنها این است که فرد به جایگاهی برسد که آنقدر مجهز به […]

دانشگاه رفتن لزوماً معادل یاد گرفتن نیست

پس دانشگاه را ول کنیم؟! لزوما نه. این سطحی‌ترین برداشت از حرفی است که باید آن را تبدیل به چیزی کنیم که من اسمش را می‌گذارم “مدل ذهنی تشنه یادگیری”. محدود به دانشگاه و مدرک نشوید، بعید است به تنهایی معجزه کند. اما تا می‌توانید روی ذهنتان سرمایه‌گذاری کنید. حرفم را خلاصه کنم و خودم […]