سایمون سینک پاسخ می‌دهد: چه چیزی دید ما را محدود می‌کند؟

دلهره و عصبی شدن دید ما را محدود می‌کند، اما وقتی به آرامی با خطر رو‌به‌رو می‌شویم گزینه‌های بیشتری را می‌بینیم و افق‌های بیشتری پیشِ چشممان قرار می‌گیرد، در این صورت موقعیت‌ را بهتر ارزیابی خواهیم کرد. سایمون سینک موقعیت خطرناک یعنی هر شرایطی که به طور بالقوه می‌تواند باعث عصبی شدنِ ما بشود. ما […]

سرنوشت کاخ‌های توهمی

  اگر حقیقت آن‌ها را می‌کُشد (زجر می‌دهد)، [به جهنم!] بگذار بمیرند! امانوئل کانت یکی از شاخص‌های فرد توسعه یافته را این می‌دانم که آن شخص چقدر حاضر است واقعیت‌های زندگی‌اش را بپذیرد و با آن‌ها کنار بیاید. معمولاً یاد گرفته‌ایم واقعیت‌ها را انکار کنیم و در خوشیِ خودساخته و خیالینِ خودمان فرو رویم. از […]

ایده‌ام را دزدیدند؟ برایم مهم نیست!

برام اهمیتی نداره که ایدهٔ من رو دزدیدند، این برام مهمه که می‌دونم اونا از خودشون هیچی ندارن. نیکولا تسلا     همیشه به این اصل اعتقاد داشته و دارم که اگرچه می‌شود ایده‌ها را کپی کرد، سرقت کرد و به نام خود ثبت کرد، اما ایده‌پرداز را هیچ‌وقت نمی‌توان کپی کرد. اشتباه کپی‌کارها این […]