اثر دانینگ- کروگر چیست؟

اثر دانینگ- کروگر چیست؟ قبل از هر چیز به جمله‌ای از برتراند راسل توجه کنید: یکی از دردناک‌ترین رویدادهای زمان ما این است که احمق‌ها کاملاً به خودشان مطمئن هستند و برعکسِ آن‌ها، کسانی که بهره‌ای از خلاقیت و هوش برده‌اند سرشار از تردید و دودلی‌اند. حقیقت این است که علی رغم اینکه به بزرگیِ […]