در کسی ارزشی می‌بینی بگو!

  امروز روز پرکار و شلوغی داشتم، از یک طرف مشغول جلسات هماهنگی و آماده‌سازی برای برگزاری کارگاه پانزدهم هستیم، از طرف دیگر مشغول تدوین نهایی دوره‌های جدید آنلاین هستیم و به زودی یکی یکی از این دوره‌ها رونمایی خواهد شد، اما وسواس و سخت‌گیری‌ام مانع از این می‌شود که بخواهم سرعت در رساندن دوره‌ها […]

رشد کن و منشأ خلق ارزش باش

من عمیقاً معتقدم تقویت دید بلند مدت و نگاه کلان، نتیجه‌ای ندارد جز تلاش برای توسعه توانمندی‌ها، اینکه در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنی البته مهم است، اما مهم‌تر از آن «جایگاه» تو در آن حوزه است؛ بین رقبایت چه جایگاهی داری؟ بین هم‌تیمی‌هایت کجا ایستاده‌ای؟ برای پیشرفت چه کاری از دستت برمی‌آید؟ اصلاً خودت می‌خواهی […]