چیزی داری که به آن مفتخر باشی؟

همه ما باید لحظاتی را داشته باشیم که در آن به این موضوع فکر کنیم که «چه چیزهایی در زندگی‌مان هست که باعث می‌شود حس خوبی نسبت به خودمان داشته باشیم» و در دل خودمان را تحسین و تشویق کنیم. به عبارتی: چه چیزی باعث می‌شود در دل به خودت بگویی «دمت گرم!» در مورد […]