ورزشکارها به ما چه می‌گویند؟

چند سال قبل که با کتاب هنر رزم (یا هنر جنگ) سان‌تزو آشنا شدم، متوجه شدم که با اینکه کتاب در مورد استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جنگی نوشته شده است و هنوز هم از بسیاری از ایده‌های جنگی آن الهام گرفته می‌شود، اما اغلب استفاده‌ای که از کتاب می‌شود توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها در تدوین استراتژی‌های […]