سرنوشت کاخ‌های توهمی

  اگر حقیقت آن‌ها را می‌کُشد (زجر می‌دهد)، [به جهنم!] بگذار بمیرند! امانوئل کانت یکی از شاخص‌های فرد توسعه یافته را این می‌دانم که آن شخص چقدر حاضر است واقعیت‌های زندگی‌اش را بپذیرد و با آن‌ها کنار بیاید. معمولاً یاد گرفته‌ایم واقعیت‌ها را انکار کنیم و در خوشیِ خودساخته و خیالینِ خودمان فرو رویم. از […]