ایده‌های تو، فرزندان تو هستند!

ایده‌ها رو نباید دستِ کم گرفت. ایده‌ها فرزندانِ معنویِ ما هستند. از نظر من فرایندی که یک ایده در ذهن طی می‌کنه تا به سنجیده‌گیِ لازم برسه، دقیقا روندی مشابه پیدایشِ نطفه در رحمِ مادر و پرورش مرحله‌به‌مرحله توی اون محیطِ امنه. به ذهن باید زمان داد که بارور بشه، که بالنده بشه. برای بیان […]