درگیر آن چیزی که نتیجه‌اش دست تو نیست نشو

از من پرسیده بودید در مسیر زندگی، کجاها باید تسلیم باشیم و نظاره‌گر و کجاها باید حرکت کنیم و به تلاش ادامه دهیم؟ ایمی مارین (Amy Morin- ویدئویش را در Ted.com ببینید) روانشناس برجسته کانادایی به‌خوبی پاسخ این سوال را داده است؛ مارین می‌گوید اغلب رویدادهایی که در زندگی درگیرشان هستیم شامل دو دسته از […]