تفاوت تحلیل‌گر و استراتژیست

«به من اطلاعات کافی بده تا هر چیزی را برایت تحلیل کنم.» شرط لازم برای تحلیل، داشتن اطلاعات است. تحلیل‌گر بدون دیتا و اطلاعات هیچ است. وظیفه تحلیل‌گر یافتن پیوندهای مخفی، نهفته در پسِ پرده‌ی اطلاعات است. کشف این پیوندها وظیفه تحلیل‌گر است. استراتژیست یک (یا چند) گام از تحلیل‌گر فراتر می‌رود. آن‌جا که از […]