دژهای محکم ذهنت را فرو بریز!

آدم‌ها همه از نظر یادگیری یکسان نیستند. یادگیری برای بعضی‌ها مثل تنفس است؛ واجب، حیاتی و ضروری. برای بعضی‌ها تفنن است؛ مقطعی، دل‌به‌خواهی و گذران، تابع امیال آنی و غریزی است. هر موقع آتش آن میل در دلشان (شکمشان) باشد این‌ها یاد می‌گیرند، هر موقع آن آتش خاموش شود یاد نمی‌گیرند و به آموخته‌های قبلی […]