فرد توسعه نیافته حق ندارد به کسی برچسب بزند!

به دلیل تجربه‌ای که در این مدت به واسطه تدریس در مراکز و سازمان‌های مختلف و ارتباط با تعداد زیادی از آدم‌ها پیدا کردم، یک نکته خیلی به چشمم می‌آید: افرادی که احساس خود-ارزشمندی ندارند و حتی می‌توانم بگویم احساس له‌شدگیِ شخصیتی دارند: کسی که خودباوری و عزت نفس بالایی دارد را متکبر و خودبین […]