این اسمش دورویی است؟!

امروز می‌خواهم در مورد دورویی بنویسم، اما نه از زاویه‌ای معمول و همیشگی. اول بیایید ببینیم موضوع چیست و می‌خواهم راجع به چه چیز صحبت کنم: گهگاهی سر کلاس‌های رفتار سازمانی و شخصیت‌شناسی وقتی در حال تدریس سرفصل‌ها هستم، عده‌ای هستند که این سوال را مطرح می‌کنند: آیا استفاده از تکنیک‌های مذاکره، مهارت‌های ارتباطی و […]