می‌خواهم زمان را در قفسی حبس کنم

قبلاً در مورد پازل درست کردن حرف زده بودم و گفتم که این کار به یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه من تبدیل شده است. در آن مقاله توضیح داده بودم که پازل درست کردن چقدر به زندگی کردن شبیه است و به یک سری از ارتباطاتی که میان این دو می‌دیدم اشاره کرده بودم. اما […]