لینک شبکه اجتماعی‌ات را بده تا بگویم کیستی!

همیشه در مورد شبکه‌های اجتماعی یک ایده دارم که به شدت به آن معتقدم. جالب اینجاست که با گذشت زمان و هر چقدر شواهد بیشتری از رفتار مردم در شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورم، اعتقادم به این ایده روز به روز تقویت می‌شود. اعتقاد جدی من بر این است که شبکه‌های اجتماعی- مثل اینستاگرام، توییتر […]