حواست به فرصت‌های زندگی‌ات هست؟

سفر توسعه فردی سفر تن‌پروران و نرم‌دلان و راحت‌طلبان نیست. تعهد و مداومت لازمه این مسیر است و تعهد و مداومت فقط از کسی برمی‌آید که ارزش‌های شخصی‌اش را می‌شناسد، اولویت‌هایش را مشخص کرده است و هدفی روشن و ملموس دارد، هدفی که «خودش» متناسب با شور و شوق و تمایلات درونی و عمیق خودش […]