چرا «باید» به استقبال دشواری‌ها برویم؟

چرا باید به استقبال دشواری‌ها برویم؟ من معتقدم اغلب ما تمایل به حفظ وضعیتی که در آن هستیم داریم. بله گفتن به انتخاب‌های جدید و ورود به محدوده‌هایی که قبلاً تجربه‌شان نکردیم برای ما سخت است و ترجیح می‌دهیم تا حد ممکن خودمان را وارد دنیای ناشناخته‌ها نکنیم. ما عادت کردن را دوست داریم و […]