اصول من در مذاکره

پیش نوشت: نسخه پیش‌نویس این مقاله را حدود دو ماه قبل نوشتم و در صف انتظار برای منتشر شدن قرار داشت، مدت‌ها می‌خواستم منتشرش کنم اما نتوانستم انسجام و یکپارچگی دلخواهم را به آن بدهم تا اینکه امروز بالاخره این اتفاق افتاد. بحث اصلی:‌ تجربیاتی که از مذاکره‌های مختلف با موضوعات مختلف و با آدم‌های […]