اتفاقی که مفهوم «مدیریت تجربه مشتری» را برایم جا انداخت

پ.ن ۱: مخاطب این نوشته‌ قبل از هر چیز و هر کس خودم هستم، و این‌ها را می‌نویسم تا یادم نرود خدماتی که ارائه می‌دهم علاوه بر کیفیتِ خوب محتوا، باید تجربه‌ی خوبی هم به مشتری بدهد، باید حال او را هم خوب کند، باید پیامِ you are important را به مشتری بدهد. به همین […]