کتاب‌خوانی با Amy Morin: فصل دوم کتاب ۱۳ عادت افراد برنده

قبلاً در مورد کتاب Amy Morin توضیح داده بودم. در پست قبلی فهرست کتاب را با هم مرور کردیم و قرار شد به مرور در مورد فصل‌های این کتاب هم توضیحات بیشتری ارائه کنیم. در این مقاله قصد دارم خلاصه‌ای به صورت فوق فشرده از فصل دوم این کتاب ارائه کنم. عنوان فصل دوم این […]