مراقب باش با آدم اشتباه شوخی نکنی!

یکی از مصادیق هوشمندی در ارتباطات به نظر من صبر کردن و اختصاص دادن زمان کافی برای ارزیابی طرف مقابل است. یک اصطلاحی دارم تحت عنوان «دوراندیشیِ هوشمندانه»، خصوصاً در ارتباطات بسیار به آن توجه می‌کنم چون قبلاً تبعات بی‌توجهی به آن را پرداخته‌ام. ما تا زمانی که طرف مقابلمان را در یک رابطه (رابطه […]