می‌خواهم زمان را در قفسی حبس کنم

قبلاً در مورد پازل درست کردن حرف زده بودم و گفتم که این کار به یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه من تبدیل شده است. در آن مقاله توضیح داده بودم که پازل درست کردن چقدر به زندگی کردن شبیه است و به یک سری از ارتباطاتی که میان این دو می‌دیدم اشاره کرده بودم. اما […]

چرا پازل درست می‌کنم؟

چرا پازل درست می‌کنم؟ یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه من که تازه کشفش کرده‌ام، پازل درست کردن است. تولد دو سال پیش من بود که چند نفر از دوستانم برایم پازلی ۱۵۰۰ تکه خریدند و به من هدیه دادند. آن اوایل فکر نمی‌کردم هیچ وقت طرفش بروم، احساس می‌کردم ۱۵۰۰ تکه خیلی زیاد است و […]