کتابخوانی با Amy Morin: معرفی یک کتاب خوب

به تازگی مطالعه یک کتاب جدید را شروع کردم با عنوان ۱۳ Things Mentally Strong People Don’t Do که به فارسی می‌شود: «۱۳ کاری که اشخاصِ از نظر ذهنی قویْ انجام نمی‌دهند». یکی از نکات جالب کتاب مقدمه آن است که نویسنده در همان ابتدا شما را میخکوب می‌کند. خانم Amy Morin نویسنده کتاب در […]